HESTAD, M.; KILLI, S. Samskaping til glede og besvær . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 13, n. 1, 7 apr. 2020.