SEVALDSON, B. Relating Systems Thinking and Design IV. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 11, n. 4, 18 okt. 2018.