PERERA, D. Wicked problems, wicked play. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 13, n. 2, 24 jan. 2020.