SØYLAND, L. Children’s sense-making through exploration. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 13, n. 3, 25 sep. 2020.