BASKÅR, E. K. Narrativ strategi . FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 13, n. 3, 25 sep. 2020.