RISAN, L. C.; NØRVE, S. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 6, n. 3, 31 des. 2013.