KLÆBO, K. Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 8, n. 2, 3 sep. 2015.