GULLIKSEN, M. S. Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 7, n. 5, 31 des. 2014.