FAUSKE, L. B. Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 7, n. 5, 31 des. 2014.