REITAN, J. B. FORMakademisk 7-2 2014 HELE NUMMERET. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, v. 7, n. 2, 19 aug. 2014.