Rydningen, Ulf, Dorte Lybye Norenberg, og Inger Marie Lid. 2016. «Universell utforming som tema i høyere utdanning». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 9 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1330.