Morrison, Andrew, og Birger Sevaldson. 2010. «‘Getting Going’ – Research by Design». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 3 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.136.