Toft, Solveig, og Kari Holte. 2017. «Det Skapende Rom». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 10 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1400.