Lutnæs, Eva. 2015. «Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 8 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433.