Lutnæs, Eva. 2015. «Læringserfaringer for Reflekterte Forbrukere. Kritisk Refleksjon Og Systemorientert Design». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 8 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1433.