Sevaldson, Birger. 2017. «Redesigning Systems Thinking». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 10 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1755.