Rowland, Gordon, og Allison L. Kitchen-Meyer. 2018. «Powerful Learning at SEA». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 11 (4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2004.