Rowland, Gordon, og Allison L. Kitchen-Meyer. 2018. «Powerful learning at SEA». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11 (4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2004.