Maapalo, Pauliina. 2018. «Åtte læreres trearbeidspraksiser». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11 (5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2246.