Waterhouse, Ann-Hege Lorvik, Lovise Søyland, og Kari Carlsen. 2019. «Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 12 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2648.