Braenne, Karen, og Janne Heggvoll. 2018. «Begynnaropplæring i teikning». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678.