Braenne, Karen, og Janne Heggvoll. 2018. «Begynnaropplæring I Teikning». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 11 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678.