Montarou, Christian. 2018. «Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2829.