Hestad, Monika, og Steinar Killi. 2020. «Samskaping til glede og besvær ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 13 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2959.