Søyland, Lovise. 2020. «Children’s sense-making through exploration». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 13 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3534.