Hus, Astrid, og Kirstine Riis. 2020. «Å fange med blikket og kjenne med hendene». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 13 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3536.