Davidova, Marie, Ben Sweeting, og Birger Sevaldson. 2020. «Relating systems thinking and design (VI) ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 13 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3691.