Klæbo, Kirsten. 2015. «Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 8 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.568.