Nilsen, Askild Hjelkerud. 2014. «Available outdoor space and competing needs in public kindergartens in Oslo». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 7 (2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.601.