Resmini, Andrea, og Bertil Carlsson. 2014. ¬ęTeaching Systems. Getting future IT entrepreneurs to see the full picture¬Ľ. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 7 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.793.