Resmini, Andrea, og Bertil Carlsson. 2014. ¬ęTeaching Systems. Getting Future IT Entrepreneurs to See the Full Picture¬Ľ. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 7 (3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.793.