Ollove, Maggie, og Diala Lteif. 2017. ┬źIntegrating Systems Thinking and Storytelling┬╗. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 10 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.874.