Ollove, Maggie, og Diala Lteif. 2017. ┬źIntegrating Systems Thinking and Storytelling┬╗. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk 10 (1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.874.