Rydningen, U., Norenberg, D. L. og Lid, I. M. (2016) «Universell utforming som tema i høyere utdanning», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 9(2). doi: 10.7577/formakademisk.1330.