Dagsland, T. P. (2015) «Forskningsbasert kunst- og håndverksundervisning», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). doi: 10.7577/formakademisk.1412.