Lutnæs, E. (2015) «Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert design», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3). doi: 10.7577/formakademisk.1433.