Reitan, J. B. (2015) «Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3). doi: 10.7577/formakademisk.1562.