Reitan, J. B. (2015) «FORMakademisk 8-3 2015 HELE NUMMERET», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3). doi: 10.7577/formakademisk.1581.