Reitan, J. B. (2015) «FORMakademisk 8-2 2015 HELE NUMMERET», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). doi: 10.7577/formakademisk.1583.