Sevaldson, B. (2017) «Redesigning Systems Thinking», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(1). doi: 10.7577/formakademisk.1755.