Lutnæs, E. og Fallingen, N. (2017) «Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(3). doi: 10.7577/formakademisk.1825.