Reitan, J. B. (2016) «Åpen tilgang til vitenskapelig publisering», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 9(2). doi: 10.7577/formakademisk.1880.