Rowland, G. og Kitchen-Meyer, A. L. (2018) «Powerful learning at SEA», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(4). doi: 10.7577/formakademisk.2004.