Forlizzi, J., Sevaldson, B. og Ryan, A. (2017) Ā«Relating Systems Thinking and Design IIIĀ», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 10(1). doi: 10.7577/formakademisk.2137.