Maapalo, P. (2018) «Åtte læreres trearbeidspraksiser», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(5). doi: 10.7577/formakademisk.2246.