Maapalo, P. (2018) Forskjeller i trearbeidspraksiser, FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(5). doi: 10.7577/formakademisk.2246.