Braenne, K. og Heggvoll, J. (2018) «Begynnaropplæring i teikning», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). doi: 10.7577/formakademisk.2678.