Kramer, H. (2018) «Når tilskueren tegner», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). doi: 10.7577/formakademisk.2741.