Gulliksen, M. S., Homlong, S., Letnes, M.-A., Lepistõ, J. og Randers-Pehrson, A. (2018) «Make it NOW! – Learning, Exploring and Understanding», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(2). doi: 10.7577/formakademisk.2751.