Montarou, C. (2018) «Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). doi: 10.7577/formakademisk.2829.