Sprovin, M. (2018) «Tegneundervisning og (poly)tekniske idealer», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(3). doi: 10.7577/formakademisk.2944.