Hestad, M. og Killi, S. (2020) «Samskaping til glede og besvær », FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(1). doi: 10.7577/formakademisk.2959.