Hensel, M. U. og Sørensen, S. S. (2019) «Performance-oriented architecture and urban design», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(2). doi: 10.7577/formakademisk.2963.