Nielsen, L. M. (2018) «Building making scholarship», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(1). doi: 10.7577/formakademisk.3099.