Reitan, J. (2019) «Leder. Finansiell støtte til FormAkademis»k, FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(5). doi: 10.7577/formakademisk.3236.