Reitan, J. B. (2019) «Leder. Finansiell støtte til FormAkademisk», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(5). doi: 10.7577/formakademisk.3236.