Perera, D. (2020) «Wicked problems, wicked play», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(2). doi: 10.7577/formakademisk.3378.